Stronghold

75.60
лв.
Терапевтични показания: Кучета:
  • Лечение на опаразитяване с въшки (Trichodectes canis)
  • Лечение на саркоптоза (Sarcoptes scabiei)
  • Лечение на опаразитяване с възрастни глисти (Toxocara canis).
Противопоказания: Да не се използва при животни на възраст под 6 седмици.
Да не се използва при котки, страдащи от съпътстващи заболявания или такива, които са изтощени и недохранени (за ръста и възрастта си).
Неблагоприятни реакции: При прилагане на ветеринарномедицинския продукт върху котки в много редки случаи може да се наблюдава лека, временна алопеция в мястото на приложение. В много редки случаи може да се наблюдава и локално възпаление. Алопецията и възпалението обикновено изчезват без намеса, но в някои случаи може да се приложи симптоматично лечение.
В редки случи след прилагане на продукта може да се наблюдава временно сплъстяване на козината на мястото на приложение и/или поява на малко количество бял прах. Това е нормално и обикновено изчезва до 24 часа след третирането, като не оказва влияние върху безопасността или ефикасността на ветеринарномедицинския продукт.
Много рядко, както и при останалите макроциклични лактони, могат да се наблюдават обратими неврологични признаци, включително припадъци, след употребата на ветеринарномедицинския продукт при кучета и котки.
Доза и начин на приложение: Stronghold се прилага с еднократно нанасяне на единична доза, съдържаща минимум 6 mg/kg selamectin. Когато е необходимо животното да се третира за различни видове опаразитявания или инвазии, се прилага еднократно само препоръчaния ветеринарномедицински продукт в доза от 6 mg/kg. Продължителността на курса на лечение за различните видове паразити е посочена в листовката.
Третиране против ушни кърлежи (кучета)
Прилага се една доза от ветеринарномедицинския продукт. Преди третиране външния ушен канал се почиства внимателно. След 30 дни се препоръчва преглед от ветеринарен лекар и при необходимост продуктът се прилага повторно.
Лечение на саркоптоза при кучета.
За пълното унищожение на кърлежите по една доза от ветеринарномедицинския продукт се прилага в два последователни месеца.
Метод и начин на приложение: Спот-он употреба. Да се приложи в основата на врата пред плешките.
Начин на приложение: Извадете пипетата Stronghold от предпазната опаковка. Като държите пипета изправена натиснете надолу капачката, за да пробиете апликатора, след което свалете капачката. Разделете козината на животното в основата на врата при холката, за да откриете малък участък кожа. Допрете върха на пипетата Stronghold плътно до кожата без да масажирате. Стиснете здраво пипета, за да изпразните съдържанието на предвиденото място. Избягвайте контакт между продукта и пръстите Ви.
Специални условия за съхранение на продукта: Да не се съхранява при температура над 30 °C. Съхранявайте на сухо място без да сваляте фолиото на опаковката.