Moxiclear

35.90
лв.
При опаразитени кучета или при кучета, при които съществува опасност от смесени паразитни
инвазии:
• лечение и профилактика на опаразитяване с бълхи (Ctenocephalides felis),
• лечение срещу въшки (Trichodectes canis),
• лечение при опаразитяване с ушни кърлежи (Otodectes cynotis), саркоптична краста
(причинена от Sarcoptes scabiei var. canis),
• профилактика на дирофилариоза (L3 и L4 ларви на Dirofilaria immitis),
• лечение при циркулиращи микрофиларии (Dirofilaria immitis),
• лечение на кожна дирофилариоза (възрастни форми на Dirofilaria repens),
• профилактика на кожна дирофилариоза (L3 ларви на Dirofilaria repens),
• намаляване на циркулиращите микрофиларии (Dirofilaria repens),
• профилактика на ангиостронгилоза (L4 ларви и незрели възрастни на Angiostrongylus
vasorum),
• лечение на инвазии, причинени от Angiostrongylus vasorum и Crenosoma vulpis,
• профилактика на спироцеркоза (Spirocerca lupi),
• лечение на опаразитяване, причинено от гастроинтестинални нематоди (L4 ларви, незрели
възрастни и възрастни на Toxocara canis, Ancylostoma caninum и Uncinaria stenocephala,
възрастни форми на Toxascaris leonina и Trichuris vulpis).