Prazitel Plus

20.80
лв.

При кучета: за лечение на смесени паразитни инвазии, причинени от нематоди и цестоди от следните видове:Нематоди: Toxocara canis, Toxascaris leolina (възрастни и късни незрели форми), Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (възрастни форми), Trichuris vulpis (възрастни форми).Цестоди: Echinococcus spp, (E. granulosus, E. multilocularis), Taenia spp, (T. hydatigena, T. pisiformis, T. taeniformis), Dipylidium caninum (възрастни и незрели форми).