Милпразон

21.30
лв.

Mилпразон 12.5 mg/125 mg таблетки за малки кучета и кученца с тегло най-малко 5 кг

За перорално приложение.

Животните трябва да бъде претеглени с точност за да се гарантира прецизно дозиране.

Минималната препоръчителна доза: 0,5 mg от милбемицин оксим и 5 mg празиквантел на kg се

дават еднократно перорално.